Σχετικό έργο Εντάχθηκε

1η Τροποποίηση της ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16849 / 01-08-2008) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7-8-9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της τροποποίησης της πρόσκλησης (PDF|446 KB)

(23/06/2011) ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ της ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 16849 /01-08-2008) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»  στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7-8-9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF|185 KB)

(01/08/2008) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 16849/01-08-2008) για υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» Κατηγορίας Πράξεων ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (σε .doc μορφή).

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)