Σχετικά αρχεία

Ιστορικό διαβούλευσης, διαδικασίας σχεδιασμού & έγκρισης του Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ)

Εγκεκριμένο Ε.Π. “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020” (17/12/2014)

Σύνοψη Πολιτών του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020”

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), 3η υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC   (27/11/2014)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), 2η υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC  (17/11/2014)

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση” (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ), επίσημη υποβολή στην Ε.Ε. μέσω SFC (17/07/2014)

Ημερίδα Διαβούλευσης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (15.04.2014)

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΕΥΣΕΚΤ, 23.5.2013- Θεματικό εργαστήρι:«Επένδυση στην εκπαίδευση, στις δεξιότητες και στη διά βίου μάθηση» (23.05.2013)

Έντυπο Υποβολής Προτάσεων ΥΠΑΙΘΠΑ  (νέα έκδοση)

Υποβολή προτάσεων για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Παρουσιάσεις εισηγητών

Αναπτυξιακό Συνέδριο για την Εκπαίδευση και την Διά Βίου Μάθηση 2014-2020  (29.04.2013,  Ξενοδοχείο «Royal Olympic»)

Κείμενο Προτάσεων Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (Οκτώβριος 2012)