Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ49 και τίτλο «Παρεμβάσεις για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος, σχολικό έτος 2017/18» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στους Άξονες Προτεραιότητας 6, 8 & 9, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης   (PDF| 1 ΜB)

1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης (PDF| 1 ΜB)

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1 ΜB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)