Κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης η προθεσμία υποβολής των συνοπτικών προτάσεων για τα Ερευνητικά Προγράμματα “Θαλής” και “Αρχιμήδης” παρατείνεται μέχρι την 31 Οκτωβρίου 2010.

Αρχείο Ανακοίνωσης