Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Κατανομής Έργων & Προεγκρίσεων από τη ΔΔΕ:

91_katanomh_ypolog_3451_23-12-2016

92_katanomh_eid_log_3451_23-12-2016

93_katanomh_eid_log_3451_23-12-2016

94_katanomh_eid_log_3451_28-12-2016

95_katanomh_ypolog_3451_28-12-2016

96_katanomh_ypolog_0458_29-12-2016arnhtikh-katanomh

97_katanomh_ypolog_3341_30-12-2016

98_katanomh_ypolog_3341_29-12-2016

sae_3551_proegrisi_2016_yp_esoterikon_22-12-2016

sae_3451_proegrisi_2016_yp_paideias_22-12-2016

sae_3341_proegrisi_2016_yp_ergasias_27-12-2016

sae_3451_proegrisi_2016_yp_paideias_28-12-2016

sae_0198_proegrisi_28-12-2016