Λαμβάνοντας υπόψη τις προθεσμίες για την ολοκλήρωση των πράξεων του ΕΣΠΑ 2007-2013, παρακαλείσθε να λάβετε υπόψη τις συμπληρωματικές οδηγίες των παρακάτω αρχείων

Αρχεία με Οδηγίες ολοκλήρωσης Πράξεων ΕΣΠΑ 2007-2013 (.zip|664 KB)