- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Περίληψη ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για το ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «Υλοποίηση δράσεων δημοσιότητας για την εφαρμογή Επικοινωνιακής Στρατηγικής και την προβολή του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθηση” με τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)»

Περίληψη Προκήρυξης [1] (DOC|144 KB)

8/11/2010 : Νέα ημερομηνία υποβολής προτάσεων ορίζεται η 25η Νοεμβρίου 2010  Σχετική Απόφαση [2] (DOC|140KB)