Ανακοινώνεται η ακόλουθη Απόφαση Ανακατανομής Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από το Υπ.Εσ.:

sae_3551_apofasi_anakatanomhs_2016_yp_esoterikon_20-9-2016