Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Χρηματοδότησης και Κατανομής Έργων ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

45_KATANOMH_YPOLOG_3451_11-8-2016

46_KATANOMH_EID_LOG_3451_12-8-2016

47_KATANOMH_YPOLOG_3891_19-8-2016