Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_3451_Proegisi_2016_Yp_Paideias_Nea_Erga_74_eos_88_25-8-2016

SAE_3451_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_25-8-2016