Ανακοινώνονται οι ακόλουθες Αποφάσεις Προέγκρισης Πιστώσεων Έργων ΕΣΠΑ ΕΠ ΑΝΑΔ-ΕΔΒΜ (2014-20) από την ΔΔΕ:

SAE_3551_Proegrisi_2016_Yp_Esoterikon_Nea_Erga_00_8-8-2016

SAE_3451_Proegrisi_2016_Yp_Paideias_Nea_Erga_62_eos_73_8-8-2016

SAE_3191_Proegrisi_2016_TEXNIKH_BOH_8-8-2016