1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης [κωδ. ΕΔΒΜ19] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)»

 Το αρχείο της 1ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 598 ΚΒ)

 

(15/03/2016) Πρόσκληση [κωδ. ΕΔΒΜ19] για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔ_ΕΔΜΒ, Άξονες Προτεραιότητας 6, 8, 9 με τίτλο «Υποστήριξη Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π)»

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 590 ΚΒ)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)