(13/07/2017) 4η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13770/21-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 05 και τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το αρχείο της 4ης Τροποποίησης (PDF|567KB)

(06/12/2016) 3η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13770/21-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 05 και τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το αρχείο της 3ης Τροποποίησης (PDF|567KB)

(04/08/2016) 2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13770/21-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 05 και τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|652KB)

(27/08/2015) 1η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 13770/21-08-2015 Πρόσκλησης με κωδικό ΕΔΒΜ 05 και τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας»

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|237KB)

(21/08/2015) Πρόσκληση με κωδικό ΕΔΒΜ 05 και τίτλο «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» για την υποβολή προτάσεων στο Ε.Π. ΑΝΑΔΕΔΒΜ στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8 και 9

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|347 KB)

Συνημμένα αρχεία Πρόσκλησης (.zip)

Κράτα το

Κράτα το