Αιτούμενες πιστώσεις α’ και β’ τριμήνου 2015 πράξεων του ΕΠΕΔΒΜ των ΣΑΕ 045/8 και 245/8 του ΥΠΑΙΘ για την υποβολή πρότασης προέγκρισης. Στον πίνακα περιλαμβάνονται μόνο πράξεις που έχουν πλήρως ανελαστικές υποχρεώσεις ή/και είχαν μηδενικές πιστώσεις το 2014.