Αναρτάται ανακοίνωση σχετικά με την πρόσκληση (αρ.πρωτ. 27479/31-12-2014) με κωδικό 193, για την υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης με θέμα «’Ένταξη νέων 18-28 ετών στην αγορά εργασίας και βελτιστοποίηση της σύνδεσης του εκπαιδευτικού συστήματος με την τοπική αγορά εργασίας»

Δείτε το αρχείο εδώ