Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 & 2458(PDF | 196 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458(PDF | 191 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458 & 2458 (PDF | 193 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 1348 (PDF | 171 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0138 (PDF | 176 KB)