Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «Ανάπτυξη Κατάλληλης Υποδομής για την Εφαρμογή Πρόσθετης Ηλεκτρονικής Στήριξης Μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό MIS 492345 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 1-2-3 (PDF|1.856 KB)

7.12.2016 Απόφαση Απένταξης_492345 (PDF|974 KB)