Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458, 2458 και 8458 (PDF | 346 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 0458, 2458 και 4458 (PDF | 202 KB)