Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των ανακλητικών κατανομών για Υπολόγους – ΣΑΕ 2458 (PDF | 163 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς – ΣΑΕ 0458 (PDF | 165 KB)