Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των ανακλητικών κατανομών (PDF | 166 KB)
Το αρχείο των κατανομών για τo YNA (PDF | 157 KB)