Υποβλήθηκε στις 17/07/2014 στην Ε.Ε. μέσω SFC το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα »Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ver. 17-07-2014

ex ante ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ver. 17/07/2014

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ver. 17/07/2014