Πραγματοποιήθηκαν αυτές τις μέρες οι συνεδριάσεις της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ESF Committee) και της Τεχνικής Ομάδας Εργασίας της Επιτροπής (Technical Working Group) που φιλοξενούνται στην Αθήνα στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας. Οι συμμετέχοντες ήταν υψηλοί αξιωματούχοι – εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, των κοινωνικών εταίρων και των φορέων που διαχειρίζονται τους πόρους του ΕΚΤ – από τα 28 Κράτη Μέλη της Ε.Ε.  Στο πλαίσιο των παράλληλων εκδηλώσεων, των οποίων κεντρικό συντονισμό έχει η ΕΥΣΕΚΤ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, επελέγη και παρουσιάστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία ως καλή πρακτική το συγχρηματοδοτούμενο έργο «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας», παρέμβαση που υλοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια  Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και εθνικών πόρων.

Στόχος του έργου είναι να στηριχθούν έμπρακτα νέοι που έχουν διακριθεί για τις επιχειρηματικές τους ιδέες, προκειμένου να τις αναπτύξουν σε ώριμα επιχειρηματικά σχέδια και σε βιώσιμες εμπορικά επιχειρήσεις.

Η στήριξη που τους προσφέρουν οι «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» συνίσταται στα ακόλουθα:

(α) χορήγηση υποτροφιών ολιγόμηνης διάρκειας, έτσι ώστε οι νέοι που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» να μπορούν απερίσπαστοι να επικεντρωθούν στα επιχειρηματικά τους σχέδια.

(β) παροχή δυνατότητας να εργάζονται μέσα σε εξειδικευμένους Χώρους Συνεργασίας (κατά το πρότυπο των διεθνώς ονομαζόμενων co-working spaces) κατά τα πλέον σύγχρονα διεθνή πρότυπα. Βασικός σκοπός είναι οι Χώροι Συνεργασίας να λειτουργήσουν ως εκκολαπτήρια για τους νέους δυνητικούς επιχειρηματίες καθώς στους χώρους αυτούς δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη συνεργασιών και την επεξεργασία ιδεών και σχεδίων.

(γ) παροχή δυνατότητας να έρθουν σε επαφή με καθοδηγητές (μέντορες) και διοργάνωση ενημερωτικών σεμιναρίων και ημερίδων συνεργασίας, με τη συνδρομή ενός δικτύου ειδικών συμβούλων-καθοδηγητών, οι οποίοι θα υποστηρίξουν το πρόγραμμα παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες, καθοδηγώντας και εκπαιδεύοντας τους νέους και ενδεχομένως υποστηρίζοντας την επαφή τους με δυνητικούς επενδυτές.

Οι νέοι που επωφελούνται από το Πρόγραμμα είναι φοιτητές, σπουδαστές, απόφοιτοι ΑΕΙ ή απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν ήδη διακριθεί στο πλαίσιο διαγωνισμών επιχειρηματικότητας.

Περισσότερα για τη ροή της παρουσίασης: https://twitter.com/e_ekpaideusi