Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για την ΜΟΔ Α.Ε. (PDF | 132 KB)
Το αρχείο των κατανομών για Ειδικούς Λογαριασμούς (PDF | 169 KB)
Το αρχείο των κατανομών  της ΣΑΕ 2458 – Υπόλογοι (PDF | 157 KB)
Το αρχείο των κατανομών για το MIS 364467 –  Ειδικοί Λογαριασμοί (PDF | 156 KB)
Το αρχείο των κατανομών για το MIS 364467 – Υπόλογοι (PDF | 152 KB)
Το αρχείο των κατανομών του Υγείας (PDF | 154 KB)