3η Τροποποίηση της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία » με κωδικούς MIS 299506 – 299512 – 299514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|1.464KB) – ΑΠ2 (PDF|1.464KB) – ΑΠ3 (PDF|1.464KB)

2η Τροποποίηση της Πράξης «Νέες Πολιτικές Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Σχολείο: Η εκμάθηση της Αγγλικής σε Πρώιμη Παιδική Ηλικία » με κωδικούς MIS 299506 – 299512 – 299514 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ1 (PDF|387KB) – ΑΠ2 (PDF|389KB) – ΑΠ3 (PDF|388KB)