(15-04-2015) 3η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ10 (PDF|1.29 ΜB)

(03-02-2014) 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ10 (PDF|1.727KB)

(01-08-2013) 1η Τροποποίηση της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ10 (PDF|1.459KB)

(01-10-2012) Ένταξη της Πράξης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ – ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ – Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ» με κωδικό MIS 383555 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ10 (PDF|1.229KB)