1η Τροποποίηση της Πράξης “ΠΕΓΑ – Προηγμένες τεχνολογίες και υλικά στη συντήρηση και προστασία της
πολιτιστικής κληρονομιάς” με κωδικό MIS 467332 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου
Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.582 KB)

(10/2/2014) Ένταξη της Πράξης “Προηγμένες Τεχνολογίες και Υλικά στη Συντήρηση και Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς” με κωδικό MIS 467332 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”

ΑΠ 8 (PDF|1.458 KB)