Ανακοινώνονται οι κατανομές χρηματοδοτήσεων για Πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΠΕΔΒΜ.

Το αρχείο των κατανομών για την Ε.Υ.Ε. – Ειδικοί Λογαριασμοί (PDF | 158 KB)