ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΟΜΙΛΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

(Ορθή Επανάληψη) Ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» με κωδικό MIS 453683 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF| 1,42 MB)

(20/01/2014) Ένταξη της Πράξης «Δίκτυο Παυσανίας 2.0: από το Σχολείο στο Μουσείο» με κωδικό MIS 453683 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

ΑΠ 1 (PDF| 1,42 MB)