Αναμένονται Προτάσεις

Ανοιχτή Πρόσκληση με κωδ. 177 για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για την Κατηγορία Πράξης “ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΑΡΧΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” και την Πράξη “Αναμόρφωση Προγραμμάτων (Οδηγών) Σπουδών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF|401 KB)

Συνημμένα Αρχεία Πρόσκλησης  (συμπιεσμένο αρχείο | 865 ΚΒ)