Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|134 KB)

Το αρχείο της Απόφασης Ανάθεσης (DOC|149 KB)