Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης επιθυμεί να αναθέσει απευθείας κατόπιν διαπραγμάτευσης σε ανάδοχο που δραστηριοποιείται στο χώρο των ερευνών κοινής γνώμης και δημοσκοπήσεων την εκπόνηση μελέτης με αντικείμενο την «Διεξαγωγή Έρευνας Κοινής Γνώμης επί ζητημάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|135KB)

Το αρχείο της Απόφασης Ανάθεσης (DOC|147KB)