Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(09/11/2010) Επικαιροποίηση της Πρόσκλησης (Α.Π 11942/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» και την πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις για τους Ενήλικες» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Επικαιροποίησης (PDF | 563 KB)

Πρόσκληση (Α.Π 11942/23-08-2010) για υποβολή προτάσεων για την κατηγορία πράξης «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης» και την πράξη «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους Ενήλικες» στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 7, 8, 9, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλεί το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.) ως Δικαιούχο, να υποβάλλει προτάσεις 

Το αρχείο της πρόσκλησης (PDF | 557 KB)
Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)