Σχετικό έργο Εντάχθηκε

Ορθή επανάληψη (29-07-2013) της Ανοιχτής Πρόσκλησης (16202/26-07-2013) για την Υποβολή Προτάσεων  για την Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 460 KB)

(26-07-2013) Aνοιχτή Πρόσκληση (16202/26-07-2013) για την Υποβολή Προτάσεων  για την Πράξη: «Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης για την προβολή και προώθηση του εθνικού πολιτιστικού προϊόντος» στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8 του Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Το Αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 460 KB)
Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)