Σχετικό έργο Εντάχθηκε

(14/11/2013) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 158 προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Πράξεις με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 488 KB)

(06/12/2013) Πρόσκληση με κωδ. 158 προς την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» για τις Πράξεις με τίτλο «Ανάπτυξη Υποστηρικτικών Δομών για την ένταξη και συμπερίληψη στην εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Μετατροπή του Ειδικού Σχολείου σε Κέντρο Υποστήριξης Ειδικής Αγωγής Εκπαίδευσης» προκειμένου να ενταχθούν και να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 και 2.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 312 KB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (.rar)