ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – 4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15 (PDF|233 KB)

4η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,85 MB)

3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «

ΑΠ 13-14-15   (PDF|1,85 MB)

2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση »

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,44 MB)

(02/05/2013) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση «

ΑΠ 13-14-15 (PDF|1,20 MB)

(17/12/2012) Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΠ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ« με κωδικό MIS 398682 στο ΕΠ << Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση >>

ΑΠ 13-14-15 (PDF | 1,21 ΜΒ)