2η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Μηχανισμός Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2  και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
ΑΠ1 (PDF| 1,56 MB),  ΑΠ2 (PDF| 1,56 MB), ΑΠ3 (PDF| 1,56 MB)

(07/12/2012) 1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Μηχανισμός Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2  και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
ΑΠ1 (PDF| 1,56 MB),  ΑΠ2 (PDF| 1,56 MB), ΑΠ3 (PDF| 1,56 MB)

Eνταξη των Πράξεων «Μηχανιμός Αμεσης Παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2  και 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».
ΑΠ 1 (PDF| 2,15 MB),  ΑΠ 2 (PDF| 2,15 MB), ΑΠ 3 (PDF| 2,15 MB)