- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Κυψέλες Επιχειρηματικότητας

(02/03/2017) 3η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» με κωδ. ΟΠΣ 375033 στον Άξονα Προτεραιότητας 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 5 [1] (PDF| 1,22 ΜB)

(13/06/2016) Ανάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας – ΑΠ 4» με κωδ. ΟΠΣ 375031.

ΑΠ 4 [2] (PDF| 981 ΚB)

(04/12/2013) 2η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 4 [3] (PDF| 1,42 MB) ΑΠ 5 [4] (PDF| 1,42 MB)

(27/05/2013) 1η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ 4 [5] (PDF| 1,46 MB) ΑΠ 5 [6] (PDF| 1,46 MB)

(04/05/2013) Ένταξη των Πράξεων «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» στους Άξονες Προτεραιότητας 4 και 5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

ΑΠ4 [7] (PDF| 2,1 MB) – ΑΠ5 [8] (PDF| 2,1 MB)

Κράτα το

Κράτα το