Αναμένονται Προτάσεις

2η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 153 και Αρ. Πρωτ. 4992/29-03-2012 για την Πράξη «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 2ης Τροποποίησης (PDF|160 KB)

 

(03/06/13) 1η Τροποποίηση της Πρόσκλησης με κωδ. 153 και Αρ. Πρωτ. 4992/29-03-2012 για την Πράξη «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων», στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2, 3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της 1ης Τροποποίησης (PDF|757 KB)

(29-03-2012) Aνοιχτή Πρόσκληση(4992/29-3-2012) για την Υποβολή Προτάσεων  για την Πράξη: «Υποστήριξη της Ανάπτυξης και της λειτουργίας των Προτύπων Πειραματικών Σχολείων» στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ».

Το Αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 483 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)