Ο «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» είναι μια  νέα παρέμβαση που θα υλοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

 Η ανάγκη υλοποίησης αυτής της παρέμβασης προέκυψε καθώς το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας μεταξύ μαθητών και ευρύτερα μεταξύ των νέων αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα με διαρκώς διευρυνόμενη έκταση και ένταση τόσο εντός όσο και εκτός του σχολείου. Κρίθηκε αναγκαίο να οργανωθεί ένα πλέγμα δράσεων και εργαλείων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου και να διαμορφωθεί ένας μόνιμος μηχανισμός άμεσης παρέμβασης για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

 Πρωτίστης σημασίας είναι να περιληφθούν στο μηχανισμό αυτό εργαλεία ή διαδικασίες με μεγάλη δυνητική αποτελεσματικότητα και μεγάλο βαθμό  βιωσιμότητας στο μέλλον. Παράλληλα, απαιτείται να αξιοποιηθούν τα σχετικά εργαλεία, ώστε να μπορεί να παρέχεται δυνατότητα για διαρκή εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων, εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Έτσι προκύπτει ένας μηχανισμός δύο διαστάσεων (άμεσης παρέμβασης και εκπαίδευσης – ευαισθητοποίησης) ο οποίος συγκροτείται από :

  • Κινητή Μονάδα Παρέμβασης στελεχωμένη από εξειδικευμένους ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους εξειδικευμένους επιστήμονες η οποία θα μπορεί να παρεμβαίνει πανελλαδικά, με την αποστολή κλιμακίων της σε όλη την Ελλάδα και η οποία ταυτόχρονα – παράλληλα με την ετοιμότητα παρέμβασης που θα διαθέτει θα διοργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου εκπαιδευτικές δράσεις και δράσεις ευαισθητοποίησης για εκπαιδευτικούς και γονείς (ενδεχομένως σε συνέργεια με προγράμματα συμβουλευτικής γονέων/οικογένειας που διοργανώνονται από φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων).
  • Ανοιχτή Τηλεφωνική Γραμμή Υποστήριξης για εκπαιδευτικούς για τη λειτουργία της οποίας θα υπάρχει διαθέσιμο κλιμάκιο εξειδικευμένων επιστημόνων.
  • Διαδικτυακή Συμβουλευτική για εφήβους και εκπαιδευτικούς μέσω ειδικής πύλης εισόδου άμεσα συνδεόμενης με την ιστοσελίδα του Υπουργείου σεμιναρίων διαδικτυακής συμβουλευτικής με αξιοποίηση και χρήση των διαθέσιμων διαδικτυακών εργαλείων επικοινωνίας.

 Η Πρόσκληση «Μηχανισμός Άμεσης Παρέμβασης  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού» δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και η υλοποίηση του έργου θα γίνει από την  Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του παιδιού και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.).

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|120KB)