Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η τροποποίηση (Α. Π 18508/11-09-2013) της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 1986/08-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ» στους  Άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 167 ΚΒ)

(1/3/2012) 1η επικαιροποίηση (Α. Π 3185/01-03-2012) της Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 1986/08-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ» στους  Άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της 1ης επικαιροποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 352 ΚΒ)

(8/2/2012) Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 1986/08-02-2012) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Σύστημα κεντρικής υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης φοιτητών ΑΕΙ» στους  Άξονες προτεραιότητας 4, 5 και 6 του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 617 ΚΒ)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)