Ενόψει των επικείμενων εντάξεων των εγκεκριμένων για χρηματοδότηση ερευνητικών έργων του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής» και «Αρχιμήδης», κρίνεται αναγκαίο να διευκρινισθούν τα εξής:

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη ενός ερευνητικού έργου (και στην περίπτωση του Προγράμματος «Αρχιμήδης», προϋπόθεση για να περιληφθεί ερευνητικό έργο στο τεχνικό δελτίο του ΤΕΙ, ως σχετικό υποέργο) είναι το Τμήμα του Συντονιστή του ερευνητικού έργου να έχει καταθέσει στην ΑΔΙΠ την έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος με βάση την οποία ξεκινά η διαδικασία για την εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος.

Ο σχετικός όρος έχει τεθεί ως απαρέγκλιτος όρος χρηματοδότησης από την ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ως προς το ζήτημα αυτό είχε σταλεί έγγραφο σε όλες τις Επιτροπές Ερευνών την 18η Οκτωβρίου 2011 ενώ είχε ενημερωθεί η Σύνοδος των Πρυτάνεων (η Συνάντηση των Προέδρων των Επιτροπών Έρευνας) με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα και η Σύνοδος των Προέδρων & Αντιπροέδρων ΤΕΙ με αυτοπρόσωπη παρουσία της Ειδικής Γραμματέως.

Για τη διασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω, πριν προχωρήσει η ένταξη του υπό χρηματοδότηση έργου, ζητείται από την Επιτροπή Ερευνών να προσκομισθεί η σχετική βεβαίωση.

Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ελέγχει αυστηρά την τήρηση του όρου διασταυρώνοντας το εάν έχει κατατεθεί με βάση σχετικές καταστάσεις από την ΑΔΙΠ τις οποίες λαμβάνει η Ειδική Υπηρεσία σε περιοδική βάση από την ίδια την Αρχή.

Για όσο χρόνο δεν έχει κατατεθεί η έκθεση εσωτερικής αξιολόγησης από την ΑΔΙΠ – όπως θα πιστοποιείται από τη σχετική κατάσταση της ΑΔΙΠ ή/και από τη σχετική βεβαίωση που προσκομίζεται από το ΑΕΙ – δε γίνεται διεκπεραίωση των απαραίτητων εγγράφων για να προχωρήσει η ένταξη του σχετικού ερευνητικού έργου. Παραμένουν στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας το σχέδιο τεχνικού δελτίου, το σχέδιο απόφασης ένταξης για να διεκπεραιωθούν αργότερα μόλις γίνει η υποβολή της έκθεσης εσωτερικής αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ. Η Ειδική Υπηρεσία θα αναμένει εύλογο διάστημα (που δεν έχει καθορισθεί ακόμα) πριν αποφασισθεί η ολική ματαίωση της ένταξης ενός ερευνητικού έργου λόγω μη υποβολής εσωτερικής αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ.

Σημειώνεται ότι σχετικά με τα ανωτέρω και προφανώς επειδή τα ανωτέρω δεν έχουν καταστεί σαφή σε όλους,  υποβλήθηκε στα γραφεία της Ειδικής Υπηρεσίας (με ταχυδρομική αποστολή) μία ανώνυμη και ανυπόγραφη (!) καταγγελία (σε οξύ καταγγελτικό τόνο και απευθυνόμενη προσωπικά στην Ειδική Γραμματέα), με συντάκτες την επονομαζόμενη «Ομάδα Διαφάνειας Καθηγητών ΑΕΙ για την Αποκατάσταση του Κύρους των Ιδρυμάτων». Στην εν λόγω ανώνυμη καταγγελία – όλως αβάσιμα και προφανώς χωρίς να έχει ληφθεί σχετική πληροφόρηση – αναφέρεται ότι το Υπουργείο δεν μεριμνά για την τήρηση του ανωτέρω όρου και μάλιστα από δόλο. Πρόκειται για άλλη μία ανυπόστατη καταγγελία από ελλιπώς πληροφορημένους που, ωστόσο, λόγω των ισχυρισμών της  – και παρά το ότι ήταν (ανεπίτρεπτα και αντίθετα σε κάθε δεοντολογία) ανώνυμη και ανυπόγραφη χωρίς στοιχεία των αποστολέων έχρηζε απαντήσεως προς άρση κάθε αμφισβητήσεως και για την αποφυγή εσφαλμένων εντυπώσεων σε βάρος του κύρους της Ειδικής Υπηρεσίας και της Ειδικής Γραμματέως.

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC|105 KB)