Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος “Θαλής” στις οποίες είχε διαπιστωθεί διαδικαστική ατέλεια στην α΄φάση αξιολόγησης (σχετική ανακοίνωση: www.edulll.gr 06.10.2011) και ανακοινώνονται οι τελικές προτάσεις που προκρίνονται προς χρηματοδότηση.

Το αρχείο των Αποτελεσμάτων (PDF|84 KB)