Σχετικό έργο Εντάχθηκε

2η Τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 19750/22-11-20112 Ανοιχτής Πρόσκλησης (Κωδ. Πρόσκλησης: 144) για την πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΠ 7 και 8.

Το αρχείο της 2ης τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 232 ΚB)

 

(29/7/2013) Διευκρινιστικές απαντήσεις σχετικά με ερωτήματα για τη συμπλήρωση του εντύπου οικονομικών στοιχείων, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 144 «Πρόγραµµα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων ΑΕΙ»

Το αρχείο των διευκρινιστικών απαντήσεων (PDF|304 KB)

(17/7/2013) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΕΙ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Διαδικασία ένταξης προτάσεων (PDF|109 KB)

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ και ΕΜΜΕΣΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ (PDF|109 KB)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ:

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Έντυπο Οικονομικών Στοιχείων (XLS|134 KB)

(η ορθή επανάληψη αφορά στην αφαίρεση του μεγίστου συνολικού ποσού αποζημίωσης – 12.000 € – των υπευθύνων, και στην προσθήκη της κατηγορίας «πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» στον Πίνακα Β)

(05/04/2012)  1η Τροποποίηση – Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 19750/22-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Το Αρχείο της 1ης Τροποποίησης της Πρόσκλησης (PDF| 523 ΚB)

(24/01/2012) 2η Διευκρινιστική ΕγκύκλιοςAνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 19750/22-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (PDF| 160 ΚB)

 (8/12/2011) 1η Διευκρινιστική Εγκύκλιος – Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 19750/22-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ (PDF| 69 ΚB)

(8/12/2011) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Aνοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π 19750/22-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Το Αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 1,6 ΜB)

Παράρτημα ΙΙ – Έντυπο Υποβολής Πρότασης (DOC| 348 KB)

(22/11/2011) Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 19750/22-11-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης ΑΕΙ για την Επικαιροποίηση Γνώσεών Αποφοίτων ΑΕΙ» στους ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» και 8«Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Το Αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 1,6 ΜB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης  (σε .zip μορφή)

Παράρτημα ΙΙ – Έντυπο Υποβολής Πρότασης (DOC| 133 KB)