- Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση - http://www.edulll.gr -

Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση Και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

4η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Αναβάθμιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

ΑΠ4  [1] (PDF|1,22 ΜB) – ΑΠ5 [2] (PDF|1,22 ΜB) – ΑΠ6 [3] (PDF|1,22 ΜB)

3η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης των Πράξεων «Αναβάθμιση και Επέκταση της Λειτουργίας των Θυρίδων Επιχειρηματικότητας για την Ενθάρρυνση και Στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας»

ΑΠ4 [4](PDF|1,71 ΜB) – ΑΠ5 [5](PDF|1,71 ΜB) – ΑΠ6 [6] (PDF|1,71 ΜB)

Κράτα το