Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα ερευνητικά προγράμματα «Θαλής» και «Αρχιμήδης ΙΙΙ» ανέδειξε 400 συνολικά προτάσεις (200 για το κάθε πρόγραμμα) που προβάλλουν την ποιότητα του ερευνητικού έργου και το δυναμικό των ερευνητών της χώρας.

Η επένδυση των κοινοτικών κονδυλίων σε δράσεις ενίσχυσης της ερευνητικής δραστηριότητας δεν υπηρετεί μόνο μία πολιτική προτεραιότητα πρώτης γραμμής, δηλαδή την ενίσχυση της έρευνας, αλλά παράλληλα δίνει την ευκαιρία να ξεχωρίσουν ερευνητές που με το έργο και τις προσπάθειές τους θα συμβάλουν στην ανάπτυξη της ελληνικής έρευνας.

Στο πλαίσιο αυτό αξίζει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στις εξαίρετες προτάσεις που συγκέντρωσαν άριστη βαθμολογία και επαινέθηκαν από τους διεθνείς αξιολογητές. Πρόκειται για πρωτοβουλίες που διακρίνονται για την καινοτομικότητά τους, την κρισιμότητα της θεματικής που αντιμετωπίζει η πρόταση και την άριστη σύνθεση της επιστημονικής τους ομάδας.

Ερευνητικές προτάσεις στο πεδίο του περιβάλλοντος και της χωροταξικής πολιτικής, στο πεδίο πράσινης ανάπτυξης, ερευνητικές προτάσεις για την αξιοποίηση της νανοτεχνολογίας στην επίλυση κρίσιμων προβλημάτων καθώς και ερευνητικές προτάσεις για ζητήματα σεισμών και σεισμικότητας είναι οι προτάσεις που διακρίθηκαν.

Επισημαίνεται ότι πολύ σύντομα θα δοθεί η δυνατότητα όλοι οι υποψήφιοι ερευνητές μέσω ειδικών κωδικών να έχουν πρόσβαση στα φύλλα αξιολόγησης των προτάσεών τους (Θα υπάρξει σχετική ενημέρωση μέσω ανακοίνωσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.edulll.gr)

Τα Ερευνητικά Προγράμματα «Θαλής» (συνολικού προϋπολογισμού 120.000.000€) και «Αρχιμήδης ΙΙΙ» (συνολικού προϋπολογισμού 21.000.000€) χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ).

Σχετικώς επισυνάπτεται πίνακας με τις άριστες προτάσεις για κάθε πρόγραμμα.

Ο Πίνακας με τις καλύτερες βαθμολογίες στο πρόγραμμα Θαλής. (XLS|25 KB)

Ο Πίνακας με τις καλύτερες βαθμολογίες στο πρόγραμμα Αρχιμήδης.  (XLS|35 KB)