Αναμένονται Προτάσεις

 1η Τροποποίηση της με Αριθμ. Πρωτ. : 16849, Ημερομηνία:  07/10/2011 Πρόσκλησης με τίτλο: «Πρόγραμμα για τη Διεθνή Αποτίμηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράμματος PIAAC του ΟΟΣΑ)»

Καλείται η Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη µε φορέα/είς που διαθέτουν τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ικανότητα, να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Προγράµµατα Δια βίου Εκπαίδευσης», για τη Πράξη µε τίτλο «Πρόγραµµα για την Διεθνή Αποτίµηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράµµατος PIAAC του ΟΟΣΑ)» από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Τροποποίησης της Πρόσκλησης και έως την 20 Δεκεμβρίου 2011

Το αρχείο της τροποποιημένης Πρόσκλησης (PDF|509 KB)

(7-10-2011) Aνοιχτή Πρόσκληση (Α.Π 16849/07-10-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη «Πρόγραµµα για τη Διεθνή Αποτίµηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράµµατος PIAAC του ΟΟΣΑ)» στον ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 8 «Ενίσχυση της δια βίου εκπαίδευσης ενηλίκων στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

Καλείται η Γενική Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης, αυτοτελώς ή σε σύµπραξη µε φορέα/είς που διαθέτουν τεχνογνωσία και επιχειρησιακή ικανότητα, να υποβάλλει πρόταση στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξης «Προγράµµατα Δια βίου Εκπαίδευσης», για τη Πράξη µε τίτλο «Πρόγραµµα για την Διεθνή Αποτίµηση των Ικανοτήτων των Ενηλίκων (βάσει των προδιαγραφών του Προγράµµατος PIAAC του ΟΟΣΑ)» από την επομένη της ημερομηνίας δημοσίευσης της Πρόσκλησης και έως την 30 Νοεμβρίου 2011

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 509 KB)

Συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)