Σε συνέχεια με την από 28 Δεκεμβρίου 2009 ανακοίνωσή μας, σας επισημαίνουμε ότι σήμερα ξεκινάει η δεύτερη φάση αξιολόγησης των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος «Ηράκλειτος ΙΙ – Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» κατά την οποία οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τις Θεματικές Επιτροπές Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων. Σχετικώς λαμβάνει χώρα σήμερα συνάντηση της Ειδικής Γραμματέως με τους Προέδρους των θεματικών επιτροπών.
Υπενθυμίζουμε ότι στην πρώτη φάση αξιολόγησης, οι προτάσεις αξιολογήθηκαν από κριτές- μέλη ΔΕΠ και ΕΠ των ΑΕΙ, ειδικευμένους στο επιστημονικό πεδίο της πρότασης. Η βαθμολογία που δόθηκε από τους κριτές υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 70% για την διαμόρφωση της βαθμολογίας.
Στη δεύτερη φάση αξιολόγησης οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από τις ειδικές ανά επιστημονική θεματική ενότητα Θεματικές Επιτροπές Πρυτάνεων και Αντιπρυτάνεων. Η αξιολόγηση των Θεματικών Επιτροπών υπολογίζεται με συντελεστή βαρύτητας 30% για τη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της πρότασης.
Επισημαίνουμε ότι από την πρώτη φάση αξιολόγησης εκκρεμούν ακόμα κάποιες αξιολογήσεις, κυρίως σε περιπτώσεις όπου λόγω απόκλισης άνω των 3 μονάδων στη βαθμολογία μεταξύ των 2 κριτών απαιτήθηκε και 3ος κριτής για μία τρίτη βαθμολόγηση της πρότασης. Όμως, η βαθμολόγηση αυτών των προτάσεων προχωράει με εντατικό ρυθμό και θα γίνεται παράλληλα με τις εργασίες των θεματικών επιτροπών των πρυτάνεων έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να παραδοθούν στις θεματικές επιτροπές και οι βαθμολογήσεις των εκκρεμών προτάσεων αυτών.
Αισιοδοξούμε ότι σε εύλογο διάστημα που δεν θα υπερβεί τον ένα μήνα θα έχει πλέον ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των προτάσεων του Ερευνητικού Προγράμματος, ένα έργο ιδιαιτέρως απαιτητικό που υπενθυμίζουμε ότι είχε διακοπεί ενόψει εκλογών και το οποίο ανέλαβε να συνεχίσει η νέα πολιτική ηγεσία σε ένα ιδιαιτέρως δυσχερές κλίμα (εν τω μέσω διαμαρτυριών και δυσπιστίας από τους υποψηφίους διδάκτορες και δυνητικούς δικαιούχους που διατυπώνονταν τηλεφωνικά και γραπτά στα σχετικά ιστολόγια) και με πραγματικά πολύ πιεσμένους χρόνους, στους οποίους έπρεπε (α) να γίνει νέα ανάθεση σε επιχείρηση για το στήσιμο της όλης διοικητικής υποδομής, (β) να στηθεί ταχύτατα η διοικητική υποδομή, (γ) να εργασθούν στελέχη που είχαν παράλληλα και άλλα απαιτητικά καθήκοντα για την υλοποίηση έργων σε όλο το φάσμα του επιχειρησιακού προγράμματος που είναι σε διαδικασία επιτάχυνσης και τέλος (γ) να διεκπεραιωθεί ταχύτατα η αξιολόγηση των υπολειπόμενων προτάσεων από αξιολογητές που είχαν περιορισμένη διαθεσιμότητα λόγω εορτών και άλλων επαγγελματικών τους απαιτήσεων.
Τονίζουμε για άλλη μία φορά ότι η αρμόδια σήμερα Ειδική Γραμματέας φέρει αποκλειστικά και μόνον την πολιτική ευθύνη επιχειρησιακής υλοποίησης της συνέχισης της διαδικασίας αξιολόγησης (όπως η διαδικασία αυτή είχε ήδη αποφασισθεί και είχε ξεκινήσει να υλοποιείται κατά το χρόνο προ του Οκτωβρίου 2009) και για το αμιγούς επιχειρησιακής φύσεως έργο αυτό, η Ειδική Γραμματέας κατέβαλε τη μέγιστη δυνατή επιμέλεια, υπό ιδιαιτέρως πιεσμένες συνθήκες.

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

Το σχετικό αρχείο (DOC|60 KB)

Σύνδεσμος με τη σελίδα της Πρόσκλησης