Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», ξεκινάει έργο για τη δημιουργία ψηφιακών συγγραμμάτων προσβάσιμων σε όλους τους φοιτητές.

 Σήμερα, στην αγγλική γλώσσα υπάρχουν σε ψηφιακή μορφή διαθέσιμα πάνω από 12.000 ηλεκτρονικά βιβλία, τα οποία παρέχονται απευθείας από τις ιστοσελίδες των εκδοτών σε μορφή pdf (ανά κεφάλαιο) και είναι προσβάσιμα μόνο μέσα από υπολογιστές εντός των ιδρυμάτων. Ωστόσο, Ελληνικά ακαδημαϊκά ηλεκτρονικά βιβλία, δηλαδή από Έλληνες συγγραφείς δημοσιευμένα στην ελληνική γλώσσα, δεν υπάρχουν και δεν διατίθενται ούτε από τους εκδότες των έντυπων, ούτε από κάποια άλλη πηγή.

Με τη συγκεκριμένη παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας και μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) θα χρηματοδοτηθεί η δημιουργία τουλάχιστον 2000 ψηφιακών συγγραμμάτων επί αντικειμένων που αποτελούν τρέχοντα μαθήματα των ελληνικών ΑΕΙ. Τα νέα βιβλία είτε θα δημιουργηθούν κατευθείαν σε ηλεκτρονική μορφή, χωρίς προηγούμενη έντυπη έκδοση (e-born), είτε θα μετατραπούν σε ηλεκτρονική μορφή από την έντυπη με την οποία κυκλοφορούν.

Τα βιβλία θα ακολουθούν τα διεθνή ανοιχτά πρότυπα, θα καλύπτουν όσο δυνατόν περισσότερες επιστημονικές περιοχές και θα διατίθενται ελεύθερα μέσα από το διαδίκτυο προς όλους τους ενδιαφερόμενους, σε μορφή υποστηρίξιμη από υπολογιστές ή i-pad καθώς και οποιαδήποτε άλλη ψηφιακή μορφή (ebook, cdrom κ.λπ.).

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) θα καθορίσει τις τεχνικές προδιαγραφές και θα δημιουργήσει τις υποδομές υποστήριξης ενώ ο Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) θα οργανώσει τις διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων των δημιουργών, με στόχο τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων υψηλής ποιότητας.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύτηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» Πρόσκληση με  τίτλο: «Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά συγγράμματα και βοηθήματα».

Το αρχείο της Ανακοίνωσης (DOC| 116 KB)