Σας ενημερώνουμε ότι για το Μητρώο Αξιολογητών των ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ» έχουν κατατεθεί 775 εμπρόθεσμες αιτήσεις συμμετοχής (καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης 8/2/2010).

Η ΕΥΔ ΕΠΕΔΒΜ έχει ενημερώσει όλους τους ενδιαφερόμενους που κατέθεσαν εγκαίρως τα απαιτούμενα, για τη συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης, δικαιολογητικά όσον αφορά την εγκυρότητά τους.

Όσοι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν εμπρόθεσμα αιτήσεις, δεν έχουν λάβει επιβεβαίωση ορθότητας των απεσταλμένων δικαιολογητικών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσουν με την υπηρεσία μας (στέλεχος Μονάδας Α2, κα Ζαννή Ελένη).

Η ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΠΣ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΟΡΦΑΝΟΥ

Το σχετικό έγγραφο (PDF|333 KB)