Αναμένονται Προτάσεις

 

(30/04/2012) Ορθή Επανάληψη της αριθμ.πρωτ.:2364/14.02.2012 Ανοιχτής Πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων για την Πράξη “ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ”, στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Ορθής Επανάληψης της Πρόσκλησης (PDF| 838KB)

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ (2364/14.02.2012) της Ανοιχτής Πρόσκλησης (Α.Π. 12273/12-7-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη “ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ”, στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF 837KB)

 

(12/7/2011) Ανοιχτή Πρόσκληση (Α.Π. 12273/12-7-2011) για υποβολή προτάσεων για την Πράξη “ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ”, στους Άξονες Προτεραιότητας 7, 8, 9 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2007-2013.

Καλείται η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ),  να υποβάλλουν προτάσεις προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο των παραπάνω Αξόνων Προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Το αρχείο της Πρόσκλησης (PDF| 380 ΚB)

Τα συνοδευτικά αρχεία της Πρόσκλησης (σε .zip μορφή)